Thầy, cô trường tiểu học Nghĩa Hiệp tưng bừng trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Các cô giáo đã nghỉ hưu cũng về trung vui cùng nhà trường