Trường tiểu học Nghĩa Hiệp
Thông báo THÔNG BÁO:

Ảnh hoạt động

TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHÚNG EM VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG 2018

Hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2018, thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Đức Trọng, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Liên đội tổ chức cuộc thi “Chúng em với An toàn giao thông” với các nội dung …
Trang 1 trên 212