Nguyên nhân: Adobe Presenter không mở vì hoặc là nó không được cấp phép hoặc có một lỗi trong hệ thống cấp phép, không tương thích với IE9.
Cách khắc phục như sau:
Download tệp EULA.zip tại đây !
Cách khắc phục như sau:
Bước 1: Vào trong thư mục theo đường dẫn
+ C:\Program Files (x86)\Adobe\Presenter 7\adobe_epic (đối với Win 7, 8: 64 bits)
+ C:\Program Files \Adobe\Presenter 7\adobe_epic (Đối win Xp, win 7, win 8: 32 bits)
Bước 2: Copy và Paste tệp tin Eula.zip vào thư mục adobe_epic.
Bước 3: Xóa Thư mục Eula cũ có trong thư mục adobe_epic.
Sau đó giải nén EULA.zip.
Bước 4: Tắt tất cả các file PowerPoint đang mở.  Sau đó, mở lại PowerPoint.

Hoặc download trực tiếp tại đây