CV Tham gia cuộc thi vẽ tranh ngày hội sắc màu năm 2020