Tiện ích Excel – Hỗ trợ nhà trường Có bản nâng cấp chạy trên  cả Win, Office 32 và 64 bit  (Win xp ->Win 8, 10; Office 2003 -> 2013) Cập nhật mới 11/2016 Giúp nhà trường trong việc sắp phòng thi trong các kỳ thi. Version 2.0  được cập nhật vào tháng 28/10/2016 hỗ trợ Unicode theo yêu cầu của  các trường Giúp định dạngvà in sổ điểm cho GV bộ môn theo phân công chuyên môn.(Sổ điểm->Nhập xuất->Xuất sổ điểm cho GV). Hỗ trợ in nhanh File excel Một số công việc văn phòng khác. Xin đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.