Thực hiện Kế hoạch số 31/KH – PGDĐT ngày 20/9/2022 về việc tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”. Thư viện phối hợp nhà trường, Đội, công Đoàn, Tổ khối chuyên môn tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề: “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, Tại buổi Lễ khai mạc, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học; Khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích ( sách, báo, bài giảng điện tử…), kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn và hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Theo đó các hoạt động diễn ra trong buổi lễ nhằm lan tỏa thông điệp và đưa ra chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực gồm: Giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh, kể chuyện … Bên cạnh các hoạt động trên, thư viện tiếp tục phát động phong trào xây dựng “ Tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện thân thiện, phát huy hiệu quả của trang Fanfage Thư viện TH Nghĩa Hiệp trong việc cung cấp nguồn học liệu mở, khuyến khích giáo viên, học sinh các cuộc thi trực tuyến, giao lưu chia sẻ về sách, văn hóa đọc … góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về qui mô và chất lượng. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ