Nhằm tôn vinh giá trị của sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Sáng ngày 16/4/2018, tại trường Tiểu học Nghĩa Hiệp diễn ra ngày hội sách nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) và ngày sách và bản quyền Thế giới (23/4). Ngày hội sách do Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp tổ chức. Tham dự ngày hội sách, có Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Hiệp cùng các đồng chí, cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1232 em học sinh của trường tiểu học Nghĩa Hiệp Ngày sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú và đa dạng như: Trưng bày sách, Kể chuyển sách về Bác Hồ; giới thiệu những tác phẩm hay; Giao lưu cùng tác giả và tham gia xếp sách nghệ thuật học sinh khối 4,5. Dưới đây là một số hình ảnh: