Với sự hướng dẫn và chỉ đạo của PGD & ĐT huyện Đức Trọng, ngày 15/02/2019 tại trường Tiểu học Nghĩa Hiệp đã tổ chức ngày hội “Vệ Sinh Trường học – Năm 2019 với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên, cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học và ở cộng đồng.

Với thông điệp “Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng”.

Hoạt động đã diễn ra sôi nổi, thể hiện tính giáo dục và sự tuyên truyền rộng rãi về vệ sinh môi trường, vận động học sinh và mọi người trong cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường với các nội dung phong phú gần gũi với học sinh

Tham gia trả lời các câu hỏi về môi trường

Nhân viên y tế hướng dẫn rửa tay đúng cách

Vẽ tranh theo chủ đề về môi trường

Ngày hội vệ sinh trường học là một hoạt động bổ ích và lý thú. Qua đó góp phần hình thành cho các em học sinh khái niệm, tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường đối với cuộc sống con người, hình thành ý thức bảo vệ, cải tạo thiên nhiên, biết thực hành những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa ngay tại lớp học, gia đình để bảo vệ môi trường