Ngày 22/12, Bộ GD&ĐT có công văn số 6248/BGDĐT-VP gửi các Sở GD&ĐT, các trường về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

Theo đó, để thực hiện tốt việc ra đề kiểm tra định kì đối với các môn học tại các thời điểm theo quy định trong Thông tư số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, sáng thứ bảy, ngày 21/01/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp huyện tại trường Tiểu học Nghĩa Hiệp.

Cụ thể, mục đích việc tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán cấp huyện và đại diện giáo viên các trường  tiểu học về việc xây dựng đề kiểm tra định kì.

Thống nhất nguyên tắc chung, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận.

Chuẩn bị đội ngũ giảng viên cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ cho các giáo viên về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

** Một số hình ảnh tại buổi tập huấn : Tập huấn ra đề T22