Những tiết mục văn nghệ của thầy và trò trường TH Nghĩa Hiệp đã làmcho buổi toạ đàm thêm nhiều ý nghĩa