Từ năm học 2014 – 2015 đến nay, trường tiểu học Nghĩa Hiệp thực hiện dạy học thí điểm theo mô hình trường học mới Việt Nam(VNEN). Ngay từ đầu năm học, toàn thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do các cấp tổ chức cũng như công tác tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cũng được ban giám hiệu chỉ đạo sâu sát. Vì vậy mô hình trường học mới Việt Nam ngày càng khẳng định được sự đúng hướng trong chỉ đạo, tổ chức chức thực hiện.

Với mô hình trường học mới, lớp học là một Hội đồng tự quản do học sinh bình chọn, gồm có 1 Chủ tịch Hội đồng và 2 Phó Chủ tịch Hội đồng; lớp có các ban:  ban học tập, ban thư viện, ban quyền lợi học sinh, ban sức khỏe và vệ sinh, ban văn nghệ và TDTT. Bàn ghế học sinh được sắp xếp lại từng cụm để học sinh ngồi học theo nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 em. Mỗi nhóm đều có một nhóm trưởng do chính học sinh trong nhóm lựa chọn.

Trang trí lớp học Vnen

Trong quá trình học tập, hàng tuần các em có thể thay phiên nhau làm nhóm trưởng. Giáo viên đã tổ chức tập huấn cho các em trong Hội đồng tự quản và các nhóm trưởng biết cách hướng dẫn, chỉ đạo Hội đồng, nhóm thực hiện các hoạt động học ngay từ đầu năm. Vì thế trong một giờ học, nếu không có giáo viên các em vẫn tiến hành thực hiện tốt các hoạt động của lớp học, các em nhóm trưởng có thể như một giáo viên chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên trong nhóm tự tìm hiểu kiến thức từ bước Hoạt động cơ bản đến Hoạt động thực hành. Các em chỉ cần đến sự giúp đỡ của giáo viên khi có vướng mắc mà cả nhóm không giải quyết được.

 

Hy vọng rằng  mô hình dạy học kiểu mới sẽ được nhân rộng ra trong toàn huyện để các em học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo được cùng nhau tham gia vào quá trình dạy – học đảm bảo theo mong muốn của xã hội về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.