Trường tiểu học Nghĩa Hiệp
Thông báo THÔNG BÁO:
Chào năm học mới!!!

Video hoạt động nhà trường

Lễ khai giảng 2016 – 2017

Múa Mình đi đâu thế bố ơi dễ thương

Múa Mình đi đâu thế bố ơi dễ thương

Múa hát : Bác Hồ - Người Cho Em Tất Cả

Múa hát : Bác Hồ - Người Cho Em Tất Cả

Múa Lý đất giồng cực đẹp

Múa Lý đất giồng cực đẹp

Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước - Cover

Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước - Cover

Dạy học theo mô hình mới – VNEN

TH Nghĩa Hiệp – HĐGD Đạo đức – Bài 27: Cảm ơn và xin lỗi

TH Nghĩa Hiệp – HĐGD Đạo đức – Bài 27: Cảm ơn và xin lỗi

TH Nghĩa Hiệp - Khởi động và trò chơi kiểm tra hoạt động ứng dụng

TH Nghĩa Hiệp - Khởi động và trò chơi kiểm tra hoạt động ứng dụng

Lịch sự khi đến nhà người khác - HĐGDĐĐ

Lịch sự khi đến nhà người khác - HĐGDĐĐ

Dạy học tiếng anh trong trường học theo mô hình VNEN

Dạy học tiếng anh trong trường học theo mô hình VNEN

Dạy học an toàn giao thông trong trường học theo mô hình Vnen

Dạy học an toàn giao thông trong trường học theo mô hình Vnen