Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của toàn ngành giáo dục đang có nhiều tổ chức, nhiều hoạt động, hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh về toàn văn nội dung bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục ngày 15/10/1968 thông qua việc học tập, tìm hiểu, nội dung bức thư Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục, để giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả những lời dạy của Bác vào công tác giảng dạy và đặc biệt là đối với các em học sinh. Hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2018, trường TH Nghĩa Hiệp tổ chức hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại. Ở Người có một sự kết tinh lớn: Tâm hồn trí tuệ khí phách Việt Nam. Cả cuộc đời của Người đã sống, chiến đấu, lao động và học tập không biết mệt mỏi cho dân, cho nước, cho mục đích cao cả của nhân loại: hòa bình, dân chủ và hạnh phúc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục.Ngay từ ngày đầu sau khi tuyên bố độc lập, cho đến trước lúc đi xa, Người luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến nền giáo dục nước nhà và đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Ngay ngày đầu, sau khi tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiệm vụ cấp bách là diệt giặc dốt, xóa nạn mù chữ cho toàn dân. Bác đã từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành”. Vì vậy, tháng 9 năm 1945, nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác đã gửi thư đến các em học sinh và tưởng tượng ra trước mắt mình cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày khai trường ở khắp nơi. Với tình cảm thiết tha, gần gũi của Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ Việt Nam trong thư Bác nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Cũng chính vì xác định nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp giáo dục – đào tạo, sinh thời Bác Hồ có rất nhiều thư viết gửi cho ngành giáo dục. Và  ngày 15/10/1968 Bác Hồ viết “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới”. Đây là bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành giáo dục. Bác Hồ kính yêu mãi mãi đi xa, những lời Bác viết trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục đến nay đã 50 năm, nhưng vẫn còn nguyên giá trị, được Đảng và Nhà nước ta, nhất là các thế hệ hoạt động trong ngành Giáo dục – Đào tạo xem đó là tài sản vô giá, là hành trang, để mỗi thầy, cô giáo phấn đấu tích cực, góp phần cho ngành giáo dục nước nhà phát triển vững mạnh. Nội dung thư Bác viết chứa đựng những tình cảm tha thiết, trong đó Bác gửi trọn niềm tin vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà, cũng như sinh thời Bác đã thiết tha mong mỏi ở công học tập của các thế hệ trẻ nhằm đưa nước ta mau chóng bước lên đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị;phải ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” và “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.Tập thể CBCNV-GV & HS trường TH Nghĩa Hiệp sẽ mãi mãi khắc sâu lời Bác dạy. Chính vì nhiệm vụ quan trọng, rất vẻ vang và “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Nên Trường TH Nghĩa Hiệp đã thực hiện hội thi “Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục” này nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội là điều mà mỗi chúng ta hay bất cứ ai ở lĩnh vực nào cũng cần ý thức, phải quyết tâm phấn đấu suốt đời, để đất nước Việt Nam sáng chói tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh của hội thi