Danh sách CB CNVC trường TH Nghĩa Hiệp

STT

Họ Tên

Email

KHỐI VĂN PHÒNG

1

Thị Tuyết

tuyetcanhh1968@gmail.com

2

Nguyễn Duy Trung

tntrungph908@gmail.com

3

Nguyễn Thị Khuyên

khuyennghiahiep@gmail.com

4

Thị Thúy Phượng

Phuonguyen179@gmail.com

5

Thị Hải Đăng

vthdang@gmail.com

6

Phạm Thị Huyền

huyenvtnh@gmail.com

7

Phan Thị Thu Hương

thuviennghiahiep@gmail.com

8

Trần Thị Vui

Tranthivui.yt@gmail.com

KHỐI I

1

Bùi Thị Thoa

thoathai72@gmail.com

2

Trần Thị Kim Hoa

trankimhoa.kh@gmail.com

3

Bùi Thị Phượng

buithiphuong73@gmail.com

4

Chu Thanh Giang

chuthanhgiang1986@gmail.com

5

Trần Thị Ngọc Oanh

tranngocoanhthtc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng

hongly054@gmail.com

7

Thị Thuyên

khanhthuyennghiahiep@gmail.com

8

Hồ Thị Nga

hothinga.nh@gmail.com

KHỐI 2

1

Trịnh Thị Ngân

Huyenngan73@gmail.com

2

Nguyễn Thị Chín

Nguyenthi.chin8@gmail.com

3

Nguyễn Thị Minh Hợi

Minhhoi72@gmail.com

4

Hoàng Thị Hiền

sthhoangthihien@gmail.com

5

Thị Ngọc Nhuận

Nhuanhoa.nh@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Dinh.van.nam123@gmail.com

7

Hoàng Thị Hồng Kim

Hoang.nhu263@gmail.com

KHỐI 3

1

Chu Thị Hằng

hangnhu74.nh@gmail.com

2

Tăng Thị Bột

tangthibotth72@gmail.com

3

Bùi Thị Vân

buithuyvan123@gmail.com

4

Tăng Thị Bột

tangthibotth72@gmail.com

5

Nguyễn Thị Lệ

lethanh71.nh@gmail.com

6

Bùi Thị Thuận

buithithuannh@gmail.com

7

Phan Thị Hồng Sâm

hongsamlamdong@gmail.com

8

Dương Thị Mùi

duongthimuinh@gmail.com

9

Nguyễn Thái Sơn

thaison67.nh@gmail.com

10

Dương Thị Thu Thảo

thuthao081@gmail.com

KHỐI 4

1

Phạm Thị Lanh

thanhlanh.ductrong@gmail.com

2

Tăng Thị Liên

tanglien80@gmail.com

3

Trương Thị

tihoc147@gmail.com

4

Nguyễn Thị Sen

nguyensen.nh@gmail.com

5

Đinh Thị Xoan

xoanbinhthanh@gmail.com

6

Hoàng Uyên Minh

uyenminh78@gmail.com

7

Trần Thị Chuyên

tranchuyen.nh@gmail.com

8

Nguyễn Quốc Bảo Ngọc

Nguyenbaongoc193@gmail.com

9

Nguyễn Trung Hưng

trunghung0879@yahoo.com

KHỐI 5

1

Phan Thị Đào

phandao.nh@gmail.com

2

Trần Thị Bích Hảo

tranthibichhao.nh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Đào

nguyendao.nh@gmail.com

4

Trần Thị  Dung

Tranthidung72@gmail.com

5

Văn Thị Tuyết

vantuyet.nh@gmail.com

6

Bùi Thị Soạn

GVSoan80@gmail.com

7

Trần Thụy Mai Thanh

Maithanh1078@gmail.com

8

Lìu Hạnh Liễu

hanhlieu.nh@gmail.com