KẾ HOẠCH 
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
 

  • Thực hiện Công văn số 1679/SGDĐT-GDTX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

                – Căn cứ Kế hoạch số: 35/KH-PGDĐT ngày 24/9/2021 của Phòng GD&ĐT Đức Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021; Thư viện trường TH Nghĩa Hiệp xây dựng kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
  • Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030”.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”.

  • THỜI GIAN TỔ CHỨC

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 được phát động trên phạm vi toàn trường từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021.

3.THÀNH PHẦN

Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Nghĩa Hiệp

  • NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
  • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của trường TH Nghĩa Hiệp, tổ chức liên

các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber…) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng trường; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân biết và tham gia.

  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến miễn học phí/học phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet …

Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến…tạo điều kiện để giáo viên, học sinh được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch Covid-19.

            -Ngày 29/9/2021: Xây dựng kế hoạch “ Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021”.

            -Ngày 30/9/2021: Tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” trên trang web nhà trường, trang FB Thư viện  trường TH Nghĩa Hiệp…

           – Ngày 01/10/2021: Nhân viên thư viên gửi địa chỉ trang web đọc sách online lên nhóm Zalo nhà trường và các lớp.

           – Ngày 4/10/2021 đến ngày 8/10/2021: Phát động cuộc thi “ Cuốn sách em yêu”( Sau khi đọc xong cuốn sách online, học sinh viết cảm nhận của mình về cuốn sách đó).

        – Ngày 10/10/2021: Tổ chức tổng kết, khen thưởng, báo cáo hoạt động về Phòng giáo dục.

5. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

+ Học tập để hoàn thành nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công.

+ “ Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” ( Hồ Chí Minh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban giám hiệu : Chỉ đạo chung, duyệt kế hoạch

2.Nhân viên thư viện: Xây dựng và triển khai theo kế hoạch

3.GVCN: Phổ biến đến học sinh về nội dung kế hoạch “ Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”, thông báo trang web đọc sách online và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi “Cuốn sách em yêu”.

4.Ban giám khảo: Khối trưởng các tổ chuyên môn chấm các bài thi cảm nhận sách của học sinh.

5.100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

6.100% học sinh tham gia.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 của trường TH Nghĩa Hiệp. Yêu cầu CBGVNV và HS nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

              NGƯỜI LẬP          Phan Thị Thu Hương               DUYỆT HIỆU TRƯỞNG            Lê Thị Tuyết